slide image

Відкрий для себе сучасний світ IT

Детальніше
slide image

ВІДЧУЙ ПЕРЕВАГИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Детальніше
slide image

КОМП'ЮТЕРНА ГРАФІКА ТА ДИЗАЙН

Детальніше
slide image

Upcoming Courses

0 8 December

ESP.
Business & Administration

Learn More
Сайт дистанційного навчання кафедри інформаційних технологій
 

Кафедра інформаційних технологій заснована у 1998 році.

На кафедрі працюють висококваліфіковані викладачі, які володіють фундаментальними математичними знаннями та сучасними інформаційними технологіями, мають значний педагогічний досвід.

Кафедра інформаційних технологій здійснює навчання студентів РВО «Бакалавр» та РВО «Магістр» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»

Фахівці з інформаційних технологій  орієнтовані на розробку інформаційних управляючих систем, геоінформаційних систем, автоматизованих систем обробки інформацій,  інтернет-технологій.
На сайті представлені навчальні дистанційні курси, розроблені викладачами кафедри інформаційних технологій для рівнів вищої освіти Бакалавр і Магістр

Be part of US

The Term of Study comprises: Bachelor of Science – 4 years, Master of Science – 2 years, PhD – 4 years, Doctor of Science – 2 years. The Centre for Postgraduate Studies of the University offers some thirty-five programms of short- and medium syllabi for Professional Development in title specialities and specializations for professionals from various regional organizations and services, businesses, teaching staff of other universities and the community.

See OSENU Programmes

Graduates of the University are employed at various jobs at the Hydrometeorological Service, regional structures of the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine, the State Emergency Service of Ukraine, the State Committee of Ukraine of Water Management, the State Hydrographical Service of Ukraine, the Ministry of Defence of Ukraine, the National Antarctic Scientific Center of Ukraine, other ministries, establishments and departments.

Learn more

Our Advantages

• Study at a State University that provides a wide range of unique educational programmes in the fields of Environmental and Earth Sciences
• High-quality education that meets the Standards and Guidelines of the European Higher Education Area

Learn more

Available courses

Дискретна математика

Дисципліна “Дискретна математика” є  нормативною дисципліною у напрямку бакалаврської підготовки “Комп’ютерні науки” та належить до професійного та практичного циклу підготовки.

Дисципліна базується на знаннях, отриманих в шкільних та вузівських загальноосвітніх курсах математики. Отримані знання та вміння будуть використані при вивченні наступних навчальних дисциплін: «Об’єктно-орієнтоване моделювання», «Комп’ютерна схемотехніка», «Розробка прикладних систем баз даних» та інших.

Метою дисципліни є формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок, необхідних для роботи у наукових та виробничих підрозділах, що здійснюють обслуговування та розробку компютерних систем, а також програмних  та програмно-технічних систем тестування, відлагодження та запровадження програмних продуктів.

Згідно з поставленною метою до задач дисципліни входить:

·           Ознайомлення студентів з основними поняттями дискретної математики як інструментарію при обробці інформації в компютерах.

·           Надання студентам навичок перетворення алгебраїчних виразів, які описують обчислювальну систему.

 


Course

Методи та засоби інтеграції даних

Дисципліна «Методи та засоби інтеграції даних» є обов'язковою дисципліною магістерської підготовки за спеціальністю 122  «Комп’ютерні науки» та належить до циклу професійної та практичної підготовки. Метою дисципліни «Методи та засоби інтеграції даних» є вивчення студентами загальних принципів проектування, побудови, застосування та супроводження сховищ даних. Корпоративні сховища даних розробляються з метою розв’язання аналітичних задач проблемної області, їх кінцевими користувачами є менеджери різного рівня, які вирішують задачу розвитку організації або корпорації. Для прийняття тактичних та стратегічних рішень щодо управління та розвитку корпорації потрібні дуже великі обсяги інформації, які повинні постійно оновлюватись з різних джерел. Інтеграція даних – це об’єднання даних, які спочатку вводяться в різні системи.   


Course

Грід системи та хмарні обчислення

Дисципліна "Грід системи та хмарні обчислення" є обов'язковою дисципліною магістерської підготовки за спеціальністю 122  "Компютерні науки" та належить до циклу професійної та практичної підготовки. Мета дисципліни - надати студентам основні відомості про архітектуру, програмне забезпечення і обслуговування сучасних систем метакомп’ютінга (Грід-систем), а, також, сервіси, які надаються у межах технології хмарних обчислень. Показати і ознайомити студентів з існуючими розбіжностями і загальними рисами, властивими цім двом технологіям, з принципами функціонування окремих складових частин систем та взаємозв’язки між ними.

Course

Сучасна теорія управління в інформаційних системах

Дисципліна «Сучасна теорія управління в інформаційних системах» є обов'язковою дисципліною магістерської підготовки за спеціальністю 122  «Комп’ютерні науки» та належить до циклу професійної та практичної підготовки. Метою дисципліни «Сучасна теорія управління в інформаційних системах» є вивчення студентами загальних принципів сучасної теорії управління різних об'єктів, розгляд та побудова конкретних математичних моделей, які використовуються у дослідженні сучасних систем керування, засвоєння основних методів розв’язку цих моделей та аналіз отриманих результатів.


Course

Алгоритмізація та програмування

Дисципліна «Алгоритмізація та програмування» є обов'язковою дисципліною на рівні вищої освіти бакалавр спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» та належить до циклу професійної підготовки. Мета дисципліни "Алгоритмізація та програмування  є формування  у студентів теоретичних знань та практичних навичок, необхідних для роботи у наукових та виробничних підрозділах, що здійснюють обслуговування та розробку комп’юте­різованих систем, а також програмних та програмно-технічних систем, виготовлення, тестування, відлагодження та запровадження програмних продуктів.

 

Course

Моделі, технології проектування та управління інформаційних систем

Дисципліна "Моделі, технології проектування та управління ІС" є обов'язковою дисципліною магістерської підготовки за спеціальністю "Компютерні науки та інформаційні технології" та належить до циклу професійної та практичної підготовки. 

Course

Комп'ютерна графіка

 Курс "Комп'ютерна графіка" є обов'язковою при вивчені дисципліни у напряму бакалаврської підготовки за спеціальністю "Комп'ютерні науки" та належить до циклу професійної та практичної підготовки.

Course