Сайт кафедри інформаційних технологій ОДЕКУ

Дисципліна «Сучасна теорія управління в інформаційних системах» є обов'язковою дисципліною магістерської підготовки за спеціальністю 122  «Комп’ютерні науки» та належить до циклу професійної та практичної підготовки. Метою дисципліни «Сучасна теорія управління в інформаційних системах» є вивчення студентами загальних принципів сучасної теорії управління різних об'єктів, розгляд та побудова конкретних математичних моделей, які використовуються у дослідженні сучасних систем керування, засвоєння основних методів розв’язку цих моделей та аналіз отриманих результатів.


Дисципліна «Методи та засоби інтеграції даних» є обов'язковою дисципліною магістерської підготовки за спеціальністю 122  «Комп’ютерні науки» та належить до циклу професійної та практичної підготовки. Метою дисципліни «Методи та засоби інтеграції даних» є вивчення студентами загальних принципів проектування, побудови, застосування та супроводження сховищ даних. Корпоративні сховища даних розробляються з метою розв’язання аналітичних задач проблемної області, їх кінцевими користувачами є менеджери різного рівня, які вирішують задачу розвитку організації або корпорації. Для прийняття тактичних та стратегічних рішень щодо управління та розвитку корпорації потрібні дуже великі обсяги інформації, які повинні постійно оновлюватись з різних джерел. Інтеграція даних – це об’єднання даних, які спочатку вводяться в різні системи.   


Дисципліна "Моделі, технології проектування та управління ІС" є обов'язковою дисципліною магістерської підготовки за спеціальністю "Компютерні науки та інформаційні технології" та належить до циклу професійної та практичної підготовки. 

Налаштування

Налаштування